Shop Apixaban 2.5mg Tablet Online at discount (Business Opportunities - Marketing & Sales)

AUNetAds > Business Opportunities > Marketing & Sales

Item ID 2142125 in Category: Business Opportunities - Marketing & Sales

Shop Apixaban 2.5mg Tablet Online at discount


Description
Apixaban används för att förhindra stroke eller blodproppar hos personer som har förmaksflimmer (ett tillstånd där hjärtat slår oregelbundet, vilket ökar risken för att blodproppar bildas i kroppen och eventuellt orsakar stroke) som inte orsakas av hjärtklaffssjukdom. Apixaban används också för att förhindra djup ventrombos (DVT; en blodpropp, vanligtvis i benet) och lungemboli (PE; en blodpropp i lungan) hos personer som genomgår höftprotes eller knäprotesoperation. Apixaban används också för att behandla DVT och PE och kan fortsätta för att förhindra att DVT och PE återkommer efter att den initiala behandlingen är klar. Apixaban är i en klass av läkemedel som kallas faktor Xa-hämmare. Det fungerar genom att blockera verkan av ett visst naturligt ämne som hjälper blodproppar att bildas.

Vilka biverkningar kan detta läkemedel orsaka?
Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

Blödande tandkött
Näsblod
Kraftig vaginal blödning
Röd, rosa eller brun urin
Röd eller svart, tjärartad avföring
Hosta upp eller kräks blod eller material som ser ut som kaffesump
Svullnad eller ledvärk
Huvudvärk
Utslag
Bröstsmärtor eller tryckkänsla
Svullnad i ansiktet eller tungan
Problem att andas
Väsande andning
Känsla av yrsel eller svimning
Apixaban förhindrar blod från att koagulera normalt, så det kan ta längre tid än vanligt för dig att sluta blöda om du skärs eller skadas. Denna medicin kan också göra att du lättare får blåmärken eller blöder. Ring din läkare omedelbart om blödning eller blåmärken är ovanlig, svår eller inte kan kontrolleras.

Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : 21 March 2023 11:16 PM
Number of Views: 59
Item  Owner  : alfiehaxer
Contact Email: (None)
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
AUNetAds > Business Opportunities > Marketing & Sales
 © 2023 AUNetAds.com
2023-06-11 (0.228 sec)