Free Classifieds at AUNetAds.com - View Item Content by ID 2115527

AUNetAds > Personals > Announcements > Item ID 2115527

Item ID 2115527 in Category: Personals - Announcements

Cannot view this item. It could be pending, expired or deleted.
Below item is randomly selected from the same category and may have similar content.

Ngô Lâm Bản


Free Online Advertising
Free Internet Web Site Advertising.


UK Free Classifieds
United Kingdom Free Ads Website.
100% Free Ad Posting.


Canada Free Ads
Popular Online Classifieds in Canada.
No Sign up, No Email Required to Post.

<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:10pt">Chào mọi người! Họ tên của tôi là Ngô Lâm Bản, sinh năm 1992. Tôi cùng gia đình đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi có sở thích đi du lịch cùng người thân và chơi các bộ môn thể dục thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Sau khi tôi ra trường tôi đã làm việc tại <a href="https://346living.com/"><strong>Socolive TV</strong></a> - Kênh xem trực tiếp bóng đá uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay. Tại đây có thể xem bóng đá trực tiếp với chất lượng cao.<br />
Thông tin liên hệ cá nhân:<br />
Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh<br />
Website: <a href="https://346living.com/">https://346living.com/</a><br />
Email: ngolamban@gmail.com<br />
SĐT: 0923666745<br />
Social:</span></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Twitter: </span><a href="https://www.diigo.com/user/ngolamban/" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://twitter.com/ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Soundcloud: </span><a href="https://soundcloud.com/ngolamban" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://soundcloud.com/ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Reddit: </span><a href="https://www.reddit.com/user/ngolamban" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.reddit.com/user/ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Plurk: </span><a href="https://www.plurk.com/ngolamban" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.plurk.com/ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Youtube: </span><a href="https://www.youtube.com/@ngolamban" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.youtube.com/@ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Linkedin: </span><a href="https://www.linkedin.com/in/ngolamban/" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.linkedin.com/in/ngolamban/</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Pinterest: </span><a href="https://www.pinterest.com/ngolamban/" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.pinterest.com/ngolamban/</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Vimeo: </span><a href="https://vimeo.com/ngolamban" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://vimeo.com/ngolamban</span></a></p>

<p dir="ltr"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(39, 39, 39); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">Facebook: </span><a href="https://www.facebook.com/ngolamban/" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:rgb(245, 245, 245); color:rgb(65, 131, 196); font-family:times new roman,serif; font-size:12.5pt">https://www.facebook.com/ngolamban/</span></a><br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:10pt">Hastag: #Socolive #SocoliveTV #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen #truc_tiep_bong_da_Socolive #ngolamban</span></p>


Related Link: Click here to visit item owner's website (2 hits)

Target State: All States
Target City : Ho Chi Minh
Last Update : 29 December 2023 2:25 PM
Number of Views: 56
Item  Owner  : Ngô Lâm Bản
Contact Email:
Contact Phone: 0923666745

Friendly reminder: Click here to read some tips.
AUNetAds > Personals > Announcements > Item ID 2115527
 © 2024 AUNetAds.com
2024-02-28 (0.335 sec)