نصب، سرویس و تعمیر تلویزیون سونی در منزل (Automobiles & Vehicles - Auto Insurance)

AUNetAds > Automobiles & Vehicles > Auto Insurance

Item ID 1794545 in Category: Automobiles & Vehicles - Auto Insurance

نصب، سرویس و تعمیر تلویزیون سونی در منزل


یکی از محبوب ترین لوازم خانگی که احتمالا تقریباً فقط چند ساعت در روز خاموش است، آن زمانی که خودمان هم خاموش و خواب هستیم، تلویزیون است. این دستگاه الکترونیکی به دلیل پیچیدگی و فناوری ساختش روز به روز پیشرفت چشمگیری داشته اما به دلیل استفاده بیش از حد افراد خانواده دچار فرسودگی زود به زود می‌شود. به همین خاطر به نگهداری، مراقبت و سرویس نیاز دارد تا از خرابی‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود. شماره 02133078177 را لمس کنید نیاز خود به تعمیر تلویزیون را اعلام بفرمایید.

Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : 02 December 2021 7:48 AM
Number of Views: 34
Item  Owner  : lora1400
Contact Email: (None)
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
AUNetAds > Automobiles & Vehicles > Auto Insurance
 © 2022 AUNetAds.com
2022-01-20 (0.178 sec)